Địa điểm: Xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
Công suất giai đoạn 1 : 400.000 tấn/năm
Vốn đầu tư giai đoạn 1: 286 tỷ đồng
Địa điểm: xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Công suất tuyển quặng trung bình: 500.000 tấn/năm
Tổng mức đầu tư: 181 tỷ đồng