Địa điểm: xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
Công suất tuyển quặng trung bình: 500.000 tấn/năm
Tổng mức đầu tư: 181 tỷ đồng
- Tên dự án: Tòa nhà văn phòng 69 Nguyễn Du
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản Hợp Thành