Hội thi nấu ăn - Cắm hoa nhân dịp 81 năm ngày thành lập HLHPN VN
Công đoàn và Đoàn thanh niên Hợp Thành tổ chức thành công Hội thi nấu ăn - Cắm hoa nghệ thuật nhân dịp Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập HLHPN VN (20/10/1930