Trang chủ    Diễn đàn       Liên hệ       Hộp thư   
Sơ đồ Tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành là đơn vị hạch toán độc lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Hội đồng Quản trị của Công ty phê duyệt. Tổ chức hoạt động của Công ty phải đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Quản trị, Giám đốc đến các thành viên của Công ty ở các lĩnh vực mà Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh.
 
Hội đồng Quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty, có quyền nhân danh Công ty quyết định các vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty.
 
Ban Cố vấn: Bao gồm các cán bộ có năng lực xuất sắc, giàu kinh nghiệm, có nhiệm vụ tham mưu, cố vấn cho Hội đồng quản trị trong các hoạt động kinh doanh, sản xuất và quản lý của Công ty.
 
Ban Trợ lý: Bao gồm các cán bộ có năng lực cao trong các lĩnh vực khác nhau, có nhiệm vụ trợ giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động của Công ty.   

 

Ban giám đốc: Bao gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc do hội đồng Quản trị bổ nhiệm và có các phòng chuyên môn giúp việc. Ban giám đốc có nhiệm vụ chủ yếu: Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, điều hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản suất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty. Bảo toàn và phát triển vốn. Xây dựng các quy chế điều hành. Quản lý Công ty và các nhiệm vụ khác theo điều lệ.

 

Các phòng ban chuyên môn:

Phòng Tổ chức – Hành chính.

Phòng Tài chính – Kế toán.                          

Phòng Kinh doanh.

Ban Nguồn vốn.

Ban Quản lý Dự án.

Ban Sản xuất Công nghiệp và Khai khoáng.

Ban Đầu tư (Bất động sản).

Ban Pháp chế.

 

Hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành đã và đang phối hợp với Công ty TNHH ERNST&YOUNG Việt Nam - một trong những Công ty hàng đầu về tư vấn doanh nghiệp để tiến hành công tác tăng cường và hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý, nhằm hoàn thiện bộ máy tổ chức và sắp xếp lại doanh nghiệp, đảm bảo tối đa hiệu quả trong quản lý cũng như kinh doanh, sản xuất.


 

may bom Pentax bom chim gieng khoan chinh hang si ao thun máy toàn đạc máy thủy bình laser máy đo khoảng cách laser trung cap y trung cap duoc viet tien manh lua dao việt tiến mạnh lừa đảo tủ bếp gỗ xoan đào tủ bếp gỗ sồi nga bao ho lao dong bảo hộ lao động in hóa đơn bảo hộ lao động bao ho lao dong may lam da

« Quay lại
 
Video giới thiệu
Video loading...
Công trình tiêu biểu
Đăng nhập
:
:
Các đối tác
Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành
Địa chỉ: Số 57 Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm - T.P Hà Nội
Điện thoại: 84 (4) 39412658       Fax: 84 (4) 39412659